2017 Öncesi e-Devlet, Arşiv, CBS Çalışmaları için: 2017 Sonrası Akıllı Şehir ve Nesnelerin İnterneti Çalışmaları için:
2017 Öncesi
2017'den Günümüze